LU HYMN

Composed by: Anastacio R.L. Cruz Jr.
O Laguna University,
Sa’yo ay aming ibinibigay
Ang isip, puso at katapatan
Bigay ka ng Diyos sa aming bayan.
Ika’y tanglaw ng karunungan
Na gumagabay sa maraming kabataan
Pag-asa ka ng mga mahihirap
Na may gintong pinapangarap
Tulay:
Nakasalalay ang kinabukasan
Ng libu-libong kabataan
Na nagnanais ng tagumpay para
Sa kanya Inang Bayan
(Sa kanya Inang Bayan)
Isisigaw ang pasasalamat
Sa kabutihan mo para sa’ming lahat
Dakila ka, O sintang pamantasan
O Laguna University!
O Laguna University!
Scroll to Top